Πιστοποιήσεις

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.

Η παράνομη υλοτομία και η αποδάσωση δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως διάβρωση του εδάφους, μείωση της βιοποικιλότητας ενώ συμβάλουν αρνητικά και στην αλλαγή του κλίματος (περίπου το 20% των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από την αποψίλωση των τροπικών δασών). Η αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας όμως είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα που απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση.

Το 2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες του κοινού για τη σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται από τις παράνομες υλοτομίες και την αποδάσωση, υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT) απώτερος στόχος του οποίου είναι η ενθάρρυνση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης

Ο ιστορικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, εδώ και τριάντα χρόνια, στηρίζει, προβάλλει και προωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή πιάνει τόπο, όσο ποτέ άλλοτε. Η μαζική στροφή των Ελλήνων καταναλωτών είναι γεγονός και αποδεικνύεται από έρευνες αλλά και την έμφαση που δίνουν  οι επιχειρήσεις στην ελληνικότητά τους, αληθινή ή αμφιλεγόμενη.

Η έρευνα  του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου (Μαΐος 2013), όπως και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων φορέων, διαπιστώνει τη μαζική στροφή στα ελληνικά προϊόντα και συγκεκριμένα:

– Οι 8 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν ελληνικά.
– Το 93% θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά προϊόντα και στο μέλλον.
– Το 79% ότι θα αυξήσει τον αριθμό των ελληνικών προϊόντων που αγοράζει.
– Το 50% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα υπερέχουν σε ποιότητα έναντι των αντίστοιχων εισαγομένων.
– Το 48,97% θεωρεί ότι είναι και ασφαλέστερα.
– Το 67,27% παρατηρεί το σήμα «Ελληνικό Προϊόν» στη συσκευασία.
– Το 83% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει διακριτικό σήμα.
– Το 80,33% θεωρεί ότι βοηθά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

ΦΤΙΑΧΤΟ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ

FSC® Πολιτική
ISO 9001 – 2008
Τελικών Προϊόντων – WKI / E1

Ακολουθώντας πρόγραμμα περιβαλλοντικής πολιτικής,  τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο FSC®, το οποίο διασφαλίζει ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε από το αρχικό στάδιο μέχρι το τελικό προϊόν προέρχονται από δασικές εκτάσεις υπεύθυνης διαχείρισης. (FSC®).

 

H Ποιότητα αποτελεί μία από τις βασικές αξίες της εταιρίας μας, η οποία είναι αφοσιωμένη στην συνεχή βελτίωσή της.

Η ΑΚRITAS είναι προσανατολισμένη στην παραγωγή και καθιέρωση προϊόντων διεθνούς κύρους, με ποιοτικές προδιαγραφές που καλύπτουν τους απαιτητικότερους πελάτες.

Όλα τα τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας καλύπτουν διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η ΑΚRITAS εφαρμόζει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO -9001-2008 . Με την υιοθέτηση αυτού του συστήματος, η εταιρία αποδεικνύει τη μέριμνά της για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΑΚRITAS έχει δημιουργήσει τμήμα ποιότητας και επενδύει συνεχώς στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, ώστε να δημιουργεί προϊόντα που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών.

 

Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα διασφάλισης ποιότητας των τελικών προϊόντων καθώς επίσης και της πιστοποίησης των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών.
Η πιστοποίηση παίζει σημαντικό ρόλο στην πορεία της εταιρίας στην ελληνική και εξωτερική αγορά διότι προϋποθέτει αυστηρά κριτήρια και σχολαστικό έλεγχο των προϊόντων της. Για το λόγο αυτό, η εταιρία AKRITAS προχώρησε στην πιστοποίηση των προϊόντων της, από Γερμανικό Ινστιτούτο (WKI) διεθνώς αναγνωρισμένο.
Οι μοριοσανίδες ΑΚRΙPAN® περιέχουν χαμηλή εκπομπή φορμαλδεΰδης και ανήκουν στην κατηγορία E1 . Η αντοχή τους σε εφελκυσμό, φορτίο και στη συνδεσμολογία υπερκαλύπτουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΕΝ 312 (2004) ,ενώ αποτελούν ιδανικό προϊόν για επένδυση με καπλαμά, μελαμίνη, laminate και PVC.